ชื่อไทย ปลากดกลับหัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mystus leucophasis Blyth, 1860

ชื่ออังกฤษ  Upside-down catfish

ปลากดกลับหัว

ชีววิทยา

เป็นปลาน้ำจืดที่มีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่แปลก กล่าวคือชอบว่ายหงายท้อง เนื่องจากชอบหาอาหารตามตอหรือท่อนไม้ใต้น้ำซึ่งทำให้เข้าและออกได้สะดวก หาอาหารง่ายขึ้น อีกทฤษฎีเชื่อว่าการว่ายน้ำกลับหัวบนผิวน้ำจะทำให้รับออกซิเขนได้ง่ายขึ้น มีหนวดบริเวณปาก จำนวน 3 คู่ โดยเส้นที่ยาวที่สุดมีความยาวครึ่งหนี่งของความยาวตัว และอาจยาวถึง 3 ใน 4 ส่วนของลำตัวเลยก็ได้ ลำตัวมีสีดำ

วงจรชีวิต

ลูกปลากดกลับหัว หลังออกจากไข่แล้วก็จะอยู่รวมกันหากินเป็นฝูงจนกระทั่งโต โดยสามารถมีอายุได้มากกว่า 5 ปี และมีขนาดความยาวเต็มที่ประมาณ 25 ซม.

การสืบพันธุ์

เป็นปลาที่มีการผสมพันธุ์นอกตัว ตัวเมียมีขนาดยาวกว่าและใหญ่กว่าตัวผู้ ตัวผู้มีตุ่มที่ยืดออกได้บริเวณช่องเปิดเหนือครีบก้น

อาหาร

ลูกกุ้ง ลูกปลา

แหล่งที่อยู่

แม่น้ำอิระวดี ประเทศเมียนม่า