ปลาฉลามวาฬ – ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Whale Shark – the largest fish in the world!

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhincodon typus Smith, 1828

ปลาฉลามวาฬ ได้ชื่อว่าเป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทั่วไปยาวประมาณ 10 เมตร แต่เคยมีบันทึกว่ามีความยาวได้ถึง 20 เมตร ส่วนน้ำหนักโดยทั่วไปหนักประมาณ 12 ตัน แต่สามารถหนักได้ถึง 34 ตัน แม้จะมีขนาดที่ใหญ่โตแต่พวกมันกลับกิน
แพลงก์ตอน  กุ้ง และ ปลาตัวเล็กๆ โดยการกรองผ่านซี่กรองเหงือกทั้ง 5 คู่เท่านั้น

ปลาฉลามวาฬนั้นเป็นปลากระดูกอ่อนเหมือนปลาฉลามทั่วไป หายใจผ่านเหงือก ลำตัวของปลาฉลามวาฬมักมีสีเทา ส่วนท้องมีสีขาว มีสันขนาดใหญ่ 3 สันอยู่แต่ละด้านของลำตัว ผิวหนังมีลายคล้ายตารางหมากรุก เป็นลายและจุดสีขาว หรือสีเหลืองอ่อน ลวดลายเหล่านี้มีความจำเพาะในฉลามวาฬแต่ละตัว ซึ่งเหมือนกับลายนิ้วมือของมนุษย์ที่ไม่ซ้ำกัน โดยในการระบุตัวของปลาฉลามวาฬนั้นจะดูบริเวณตั้งแต่เหงือกคู่สุดท้ายจนถึงครีบอก ปากของปลาฉลามวาฬ อาจกว้างได้ถึง 1.5 เมตร ภายในมีแถวของฟันมากถึง 300 แถว ทำให้มีฟันมากกว่า 3,000 ซี่ และผิวหนังอาจหนาได้ถึง 10 ซม.

โดยปกติปลาฉลามเป็นปลาที่รักสงบ ชอบว่ายน้ำช้าๆ ในอัตราการว่ายน้ำเฉลี่ย 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะดำน้ำเคียงคู่เพื่อถ่ายภาพร่วมกับปลาฉลามได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรบกวนความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ป่า และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ในกรณีที่ปลาฉลามวาฬตกใจและทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ตั้งใจ

สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) หรือ ไอยูซีเอ็น (IUCN) ปรับสถานภาพของปลาฉลามวาฬ ให้เป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ส่วนในประเทศไทยนั้นปลาฉลามวาฬเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฏหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และในปัจจุบันได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยลำดับที่ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความล่าสุด