ชื่อไทย: ปลาผีเสื้อจมูกยาวเหลือง หรือปลาผีเสื้อจมูกยาวขอบตาขาว

common name: Yellow longnose butterflyfish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Forcipiger flavissimus

เป็นปลาทะเลในกลุ่มของปลาผีเสื้อ มีส่วนปากยาวมาก หน้าผากสีดำ ส่วนปากและคางสีเทาเงิน ลำตัวสีเหลืองสด มีตาปลอมที่ครีบก้นใกล้โคนหาง (ตาปลอมในปลาผีเสื้อมีไว้เพื่อหลอกศัตรูให้คิดว่ามีขนาดใหญ่กว่า ทำให้ศัตรูเกรงกลัว)  พบอาศัยอยู่ตามแนวปะการัง อาหารได้แก่แพลงค์ตอนสัตว์และกินโพลิป (ตัว) ปะการังเป็นอาหาร

เอกสารอ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาผีเสื้อจมูกยาว

บทความล่าสุด

26 กันยายน 2022

หอยสังข์

21 กันยายน 2022

หลุมพอทะเล

19 กันยายน 2022

หมู่เกาะมัน