2 ธันวาคม 2015

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (แหลมพันวา) เปิดให้บริการพ่อ – ลูก เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

ชมฟรีวันพ่อ58