2 มิถุนายน 2016

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก “บอกรักทะเลบนผืนผ้า” และลงทะเบียนเข้าชมฟรี

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำภูเก็ต